- advertentie -

Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Omroep Zeeland bestaat uit vijf leden. Deze worden door de raad zelf benoemd. Eén lid wordt benoemd op aanbevelen van en uit de Programmaraad, één lid op aanbevelen van de Ondernemingsraad. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting.

Samenleving
De leden van de Raad van Toezicht staan midden in de Zeeuwse samenleving en zijn ambassadeurs voor Omroep Zeeland. De leden beschikken over bestuurlijke kwaliteit en ervaring, hebben een groot en sterk eigen netwerk en affiniteit met (nieuwe) media en (regionale) journalistiek.

De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar met de directeur, mevrouw M. (Monique) Schoonen.
Contact: raadvantoezicht@omroepzeeland.nl

 


 

 
De heer ing. J.I. Hennekeij (voorzitter) De heer J. Anthonise MR, MBA
   
De heer J.F.M. Bergen (namens PR) Mevrouw J.M. Heijning-van den Breemer
   
 
De heer ir. M.L. van der Wel  
   

Bekijk ook: over omroep zeeland | geschiedenis | management | programmaraad

delen: